Năm 2019: 'Năm Thanh niên tình nguyện!'
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
1 Lê Thanh Luận Bí thư - Chủ tịch Hội đồng Đội huyện 0388.592.460
2 Trần Văn Đoàn Phó Bí thư - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện 0919.60.61.64
3 Võ Văn Mỹ UV.BTV - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội huyện 0961.055.042
4 Trần Thị Ngọc Hân UV.BCH - Chuyên viên 0933.233.085
5 Nguyễn Văn Linh Chuyên viên 0868.780.954
       


 

 


 
LÊN ĐẦU TRANG